<

menu:
Úvodní stránka » Seznam všech článků » Článek - Amnestie pro chybný postup při přenesení dph

Amnestie pro případy
chybného postupu při přenesení daňové povinnosti

10.9.2012  |  autor: Tomáš Hlavsa |  téma: k přenesení daňové povinnosti - DPH


Dne 31.8.2012 vychází:
Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ
k některým otázkám zatřídění stavebních prací

dle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví na DPH

Dokument naleznete zde: upřesňující informace GFŘ k přenesení DPH z 31.8.2012


Dokument doporučuji k přečtení. Končí těmito slovy:
Pokud plátci doposud postupovali v dobré víře a následně se ukáže, že jejich postup není v souladu s výše uvedenými shodnutými závěry, nebude již uplatněný režim ze strany daňové správy zpochybňován resp. není nutné provádět opravy. Konstatované však platí samozřejmě pouze za podmínky, že takto postupoval jak dodavatel, tak příjemce plnění a nedošlo tak ke zkrácení státního rozpočtu.
   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2018 | Pomoc při založení s.r.o. | Plzeň a Praha | www.help1.cz |