menu:
Úvodní stránka webu » Seznam všech článků »
Základní srovnání pracovních dohod » Daně z dohody o provedení práce » Daně z dohody o pracovní činnosti

Zdanění příjmu z dohody o pracovní činnosti

Poslední aktualizace: 03.01.2017  |  T. Hlavsa - účetní poradce |  téma: Daně a pojistné u příjmů z dohod o pracovní činnosti

Z dohody o pracovní činnosti se platí zálohová daň

Z odměny se odvádí zálohová daň 15%. Stejně jako u běžného zaměstnání na plný úvazek.
Pokud zaměstnanec podepíše prohlášení k dani - snižuje se daň o slevu na dani, jinak nikoliv.

Bez SP a ZP jen do limitu 2.499,- za měsíc a jen někdy

Zároveň se z příjmu odvádí zdravotní a sociální pojištění vyjma situace, kdy jde o příjem do 2.499 Kč měsíčně (za splnění podmínky: že je to, že bude odměna nižší než limitní částka 2.500 Kč, musí být z dohody patrné předem, jinak se pojištění platí z jakékoliv vyplacené odměny, třeba i z 500 Kč. Jde tedy i o určování předpokládaného počtu hodin a výši hodinové odměny.)

Pracovník s příjmem pod 2.500 Kč není považován za zaměstnance a pokud nemá jiné příjmy zakládající účast na pojištění, musí si sám hradit zdravotní pojištění, jakožto osoba bez zdanitelných příjmů.

Dohodu o pracovní činnosti lze uzavřít maximálně na práci v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby

Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

Dohodu o pracovní činnosti lze, ale uzavřít, ať už rozsah práce přesahuje v témže kalendářním roce 300 hodin či nikoliv.

Je možné uplatnit základní slevu i další slevy na dani

Stejně jako u dohody o provedení práce, si může pracovník kromě základní slevy na poplatníka uplatnit i další druhy slev na dani. Např. studenti mohou uplatnit navíc slevu na dani na studium, atd. Pro rok 2017 platí základní měsíční slevy na dani jako v předchozích letech, tj.: základní sleva na poplatníka 2.070 Kč a 335 Kč měsíčně na studium. Na konci roku je možné, ještě provést roční vyúčtování daně u zaměstnavatele nebo podat daňové přiznání.


Dohoda o pracovní činnosti - odměna do 2.499 Kč / měs.
pracovník podepsal prohlášení pracovník nepodepsal prohlášení
daň z příjmu zálohová daň 15%
(mínus základní sleva na dani)
zálohová daň 15%
(na základní slevu na dani není nárok)
zdr. pojištění - ne - - ne -
soc. pojištění - ne - - ne -

Dohoda o pracovní činnosti - odměna od 2.500 Kč / měs.
pracovník podepsal prohlášení pracovník nepodepsal prohlášení
daň z příjmu zálohová daň 15%
(mínus základní sleva na dani)
zálohová daň 15%
(na základní slevu na dani není nárok)
zdr. pojištění - ano - - ano -
soc. pojištění - ano - - ano -


Vzor Dohody o pracovní
činnosti ke stažení zdarma
Tiskopis prohlášení poplatníka
k dani v pdf nebo xls (Excel)Přečtěte si také tyto články:
O Švarc systému »
Okamžité zrušení pracovní poměru zaměstnancem »


   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2018 | Pomoc při založení s.r.o. | Plzeň a Praha | www.help1.cz |