menu:
Úvodní stránka webu » Seznam všech článků »
Základní srovnání pracovních dohod » Daně z dohody o pracovní činnosti » Daně z dohody o provedení práce

Zdanění příjmu z dohody o provedení práce

Poslední aktualizace: 03.01.2017  |  T. Hlavsa - účetní poradce |  téma: Daně a pojistné u příjmů z dohod o provedení práce 2017

Srážková daň až do příjmu 10.000 Kč měsíčně

Pro rok 2017 je nadále (jako v předchozích letech) u dohod o provedení práce limit příjmů, ze kterých se uplatňuje srážková daň 10.000 Kč měsíčně (týká se pouze pracovníků, kteří nepodepsali prohlášení k dani).

Z odměny do 10.000 Kč měsíčně se odvádí srážková daň 15%, anebo 15% daň zálohová.
(Do 31.12.2013 byl limit příjmů pro možnost použití srážkové daně jen do 5.000 Kč). Zdravotní a sociální pojištění se u dohody o provedení práce platí, až z příjmu od 10.001 Kč za měsíc. Je-li dohod více, pro účely OSSZ se sčítají, pro účely ZP ne.

Zároveň platí, že pokud je v měsíci uzavřeno dohod více: pro účely OSSZ (tedy pro soc. a nem. pojištění) se sčítají, pro účely zdravotního pojištění do 31.12.2014 nikoliv, od 1.1.2015 už ano. Přihláška se potom podává zpětně po překročení měsíčního limitu 10.000 Kč).

Do 10.000 Kč měsíčně je na výběr srážková nebo zálohová daň

Srážková daň se použije tehdy pokud pracovník nepodepíše prohlášení k dani a odměna nepřekročí 10.000 Kč za měsíc. Zálohová daň naopak vždy, když zaměstnanec prohlášení k dani podepíše. V takovém případě (podepsaného prohlášení + použití zálohové daně + příjmu do 10.000 Kč) se daň po snížení o slevu na dani neplatí (daň je nižší než sleva na dani).

Od 10.001 Kč měsíčně zálohová daň a navíc SP a ZP

Z odměny od 10.001 Kč (do 31.12.2013 šlo o částku od 5.001 Kč) se odvádí 15% daň zálohová.
Pokud je podepsáno prohlášení - bude snížená o slevu na dani, jinak nikoliv. Z příjmu se platí zdravotní a sociální pojištění.

Pracovník s příjmem pouze z dohody o provedení práce do 10.000 Kč měsíčně, není považován za zaměstnance a pokud nemá jiné příjmy zakládající účast na pojištění, musí si sám hradit zdravotní pojištění, jakožto osoba bez zdanitelných příjmů.

Možnost vrácení srážkové daně

Počínaje rokem 2014 (tedy i v roce 2017) je možné i srážkovou daň na konci roku vyúčtovat a (např. v případě pobírání příjmů jen po část roku), existuje možnost získat zpět sraženou daň na základě daňového přiznání.
Každý si může sám zvolit zda příjmy, které podlehly během roku srážkové dani bude či nebude v rámci svých celkových příjmů uvádět.

Pozor na to, že maximum je 300 hod za rok

Dle § 75 Zákoníku práce:
"Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá".


Dohoda o provedení práce - odměna do 10.000 Kč / měs.
pracovník podepsal prohlášení pracovník nepodepsal prohlášení
daň z příjmu zálohová daň 15%
(mínus sleva na dani)
srážková daň 15%
zdr. pojištění - ne - - ne -
soc. pojištění - ne - - ne -


Dohoda o provedení práce - odměna od 10.001 Kč / měs.
pracovník podepsal prohlášení pracovník nepodepsal prohlášení
daň z příjmu zálohová daň 15%
(mínus sleva na dani)
zálohová daň 15%
(nezohledňující slevu na dani)
zdr. pojištění - ano - - ano -
soc. pojištění - ano - - ano -


Vzor Dohody o provedení
práce ke stažení zdarma
Tiskopis prohlášení poplatníka
k dani v pdf nebo xls (Excel)Mohlo by Vás ještě zajímat:
O Dohodě o pracovní činnosti  »
O Švarc systému »
O tom jak okamžitě zrušit pracovní poměr, když Vám firma dluží výplatu »


   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2018 | Pomoc při zakládání s.r.o. | Plzeň a Praha | www.help1.cz |