<

menu:
Úvodní stránka » Seznam všech článků » Článek - Penále, úroky a pokuta Fú


Jaký je postih za pozdní úhradu daně

6.12.2012  |  Poslední aktualizace: 04.11.2013  | autor: Tomáš Hlavsa  |  téma: K zákonu č. 280/2009 Sb., daňovému řádu

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád definuje tyto druhy postihu:

1) Penále, které se platí za zvýšení daně např. po daňové kontrole.
2) Pokuta, za pozdní podání daňového přiznání (nejméně 500 Kč).
3) Úrok z prodlení za pozdní úhradu daně.

Při pozdní úhradě daně (jakékoliv tedy např. daně z příjmu, DPH, daně z nemovitosti atd.)
je postihem pouze úrok z prodlení.

Úrok z prodlení se neplatí vůbec pokud nedošlo k delšímu prodlení než je 5 dnů: Pokud je to dnů více - počítá se úrok od 5.dne, a to ve výši repo sazby ČNB zvýšené o 14%. Repo sazbu je třeba, vždy dohledat, neboť se mění. V současné době (6.12.2012) je 0,05%, tzn. Celkový úrok z prodlení ve výši 14,05%, přičemž se jedná o úrok roční.

Úrok se vypočte takto:
((výše daně x 0,1405): 365) x počet dnů prodlení.
Nepřesáhne-li vypočtený úrok za jeden rok a v rámci jednoho druhu daně 200 Kč - úrok se neplatí vůbec.
Mohlo by Vás také zajímat:
Článek - Splatnost daně z nemovitostí »
Změny v DPH od roku 2013: zveřejnění účtů plátců, nespolehlivý plátce, nový plátce vždy s měsíčním obdobím, ... »
Minimální pojištění fyzických osob - OSVČ »
Nabídka služeb účetního poradce »
Jak založit s.r.o. »


   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2018 | Pomoc při založení s.r.o. | Plzeň a Praha | www.help1.cz |