menu:
Úvodní stránka » Seznam všech článků » Článek - Nejčastější dotazy - zařazení činnosti u přenesení daňové povinnosti

Přenesení daňové povinnosti u stavebních prací,
nejčastější dotazy - zařazení činnosti

1.11.2012 |  autor: Tomáš Hlavsa |  zdroj: MFČR |  téma: k § 92a - 92e zákona o DPH | související článek: Přenesení daňové povinnostiNovela zákona o DPH zavedla zvláštní režim přenesení daně pro velké množství plátců. Jedná se o režim, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň má plátce, pro kterého bylo tuzemské zdanitelné plnění uskutečněné.

GFŘ vydalo na webových stránkách MF přehled nejčastějších dotazů k zatřídění, resp. k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví.

Podle § 92e zákona o DPH se systém přenesení daňové povinnosti použije u stavebních prací vymezených v CZ-CPA 41 až 43. Jedná se o sekci F, která zahrnuje stavby a stavební práce. Z této sekce se systém přenesení daňové povinnosti použije na stavební práce, vymezené stanovenými kódy.

* Nevyplývá-li z popisu jinak, je zdanitelné plnění uvedené v jednotlivém řádku posuzováno v zásadě jako samostatně poskytnuté,
i pokud to výslovně v popisu zmíněno není. Popis zdanitelného plnění je proveden zjednodušeným způsobem, jde o výňatek z konkrétního dotazu.

Přehled nejčastějších dotazů k aplikaci přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty:


pč. popis zdanitelného plnění* kód služby dle CZ CPA §92e poznámka
1 opravy bytových, nebytových prostor, instalační práce 43 ano
2 výměna žárovky v prostorách nemovitosti (místnosti) 81 ne
3 výměna repasovaných vodoměrů 43 ano
4 instalace kanalizace, rozvod vody 43 ano
5 montáž,pronájém lešení jako součást stavebního díla 43 ano upřesnění položky 31.8.2012
6 instalace topení 43 ano
7 pronájem lešení bez montáže 77 ne
8 celková rekonstrukce budovy (dle smlouvy o dílo) 41 ano upřesnění položky 31.8.2012
9 samostatná doprava materiálu, odvoz zeminy ze stavby 49 ne
10 revize výtahů 71 ne
11 přeprava stavebního stroje 49 ne
12 mýtné charakter poplatku ne není předmětem daně
13 pronájem vodních čerpadel na stavbu 77 ne
14 pronájem bednění, pažících boxů 77 ne
15 pronájem jeřábu s obsluhou - jeřábnické práce (jeřáb s obsluhou) 43 ano
16 pronájem jeřábu bez obsluhy 77 ne
17 Pronájem plošiny s obsluhou 43 ano
18 Pronájem plošiny bez obsluhy 77 ne
19 montáž suchých staveb (montáž sádrokartonu) 43 ano
20 montáž a opravy plynových kotlů a jiných plynových spotřebičů 43 ano
21 revize, zkoušky plynových zařízení 71 ne
22 plnění plynu do nádob ne dodání zboží
23 samostatně prováděné geodetické práce (zaměření) 71 ne
24 projektové práce (samostatně poskytnuté) 71 ne
25 dodání vestavěného nábytku, včetně montáže (zapracování do stavby) 43 ano
26 dodání vestavěného nábytku bez montáže ne dodání zboží
27 instalatérské a topenářské práce 43 ano
28 servis -prohlídka, odzkoušení funkčnosti kotlů, uvedení do provozu nebo z provozu 71 ne
29 uvedení kotle do provozu nebo vyřazení z provozu v rámci zabudování do stavby 43 ano
30 provedení prací s montážní plošinou (může být včetně dopravení plošiny na stavbu) 43 ano
31 opravy elektronického bezpečnostního zařízení v budově 43 ano
32 údržba bezpečnostních systémů 80 ne
33 servis a údržba dveřních zavíračů spojených se stavbou 81 ne
34 opravy dveří-oprava dveřního zavírače spojených se stavbou 43 ano
35 výroba kancelářského nábytku a stavebních hranolů ne dodání zboží
36 sklenářské práce provedené přímo na stavbě 43 ano
37 sklenářské práce provedené v dílně (např. zasklení přineseného okna) ne
38 instalace počítačů u zákazníka,kabelové vedení pro počítačové sítě-materiál, stroje či zařízení jsou pevně spojeny s budovou 43 ano
39 vyrobené kuchyňské linky a skříně - prodej ne dodání zboží
40 dodání vyrobené kuchyňské linky a skříně, kde je součástí její montáž do buduvy 43 ano
41 údržba a drobné opravy v rámci správy nemovitostí 81 ne
42 montáž vrat, mříží rolet (zapracování do budovy) 43 ano
43 instalace garážových vrat 43 ano
44 opravy vrat,mříží rolet (práce při renovaci budov) 41 ano
45 správa nemovitostí 68 ne
46 inspekce,revize (např. elektrorevize), zkoušky 71 ne
47 údržba a opravy budovy/renovace budovy 43/41 ano
48 malování budovy (práce prováděná na budově) 43 ano
49 truhlářské práce a drobné úpravy kanceláří (práce na budově) 43 ano
50 zahrádkářské práce 81 ne
51 zámečnické práce - prodej hotových výrobků bez instalace do stavby ne dodání zboží
52 montáž plotů, zábradlí, mříží 43 ano
53 instalace okapů a svodů 43 ano
54 obíjení stavby šindelem 43 ano
55 stavba plechových střech(klempířské práce) 43 ano
56 instalace standartních nebo zakázkových plechových dílů 43 ano
57 instalace mřížových krytů na radiátory 43 ano
58 pokládka koberců a linoleí včetně dokončovacích prací 43 ano
59 instalace topení 43 ano
60 instalace ventilace a klimatizace pro obydlí, počítačová centra, kancelářa a obchody včetně souvisejících rozvodů 43 ano
61 opravy a údržba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení 33 ne
62 instalace ostatních všestraně použitelných strojů a zařízení 33 ne
63 instalace reklamního panelu na stavbě 43 ano
64 dodání a montáž okeních žaluzií 43 ano
65 rekonstrukce čerpací stanice -předmětem smlouvy je celková rekonstrukce 41 ano
66 údržba pronajatých kancelářských prostor 81 ne
67 Oprava FAB vložky (zámek do vchodových dveří) případně její výměna 95 ne
68 Oprava či výměna okeních kliček 81 ne
69 převody staveb v oblasti developerských projektů ne převod nemovitosti
70 Výměna zapuštěných pantů na vchodových dveřích budovy 43 anoMohlo by Vás také zajímat:
Článek - Jak a kdy fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti »
Dotaz - k nemožnosti uplatnit si zaplacenou DPH, pokud dodavatel chybně fakturoval v běžném režimu DPH »
Dotaz - k uplatnění DPH z použitého materiálu při následném přenesení DPH »


   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2018 | Plzeň a Praha | www.help1.cz |