<

menu:
Úvodní stránka » Seznam všech článků » Článek - Uplatnění DPH z nakoupeného materiálu při přenesení daňové povinnosti

Uplatnění DPH na vstupu
při použití režimu přenesení daňové povinnosti

6.12.2012  |  autor: Tomáš Hlavsa  |  téma: Režim přenesení daňové povinnosti podle §92e zákona o DPH


Uplatnění DPH z nakoupeného materiálu v případě,
že fakturuji v režimu přenesení DPH

Otázka:
Mohu si uplatnit DPH z nakoupeného materiálu v případě, že ho použiji při práci, kterou budu fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti?

Odpověď:
I v případě použití režimu daňové povinnosti zůstává zachována možnost nároku na uplatnění odpočtu daně z přijatých zdanitelných plnění použitých k uskutečnění předmětných plnění. Plátce se tedy běžně může dostat do situace nadměrného odpočtu, kdy mu bude finančním úřadem daň vrácena.

   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2018| Plzeň a Praha | www.help1.cz |