menu:
úvodní stránka » články » článek o vrácení slevy na dani důchodcům

Základní sleva na dani pro důchodce za 2013 a 2014

poslední aktualizace: 05.11.2014  |  Tomáš Hlavsa www.help1.cz  |  Informace pro důchodce o slevě na dani pro rok 2013 a 2014Základní sleva na dani pro starobní důchodce je zpět

Pro rok 2013 a 2014 je možné uplatnit, případně dodatečně uplatnit, základní slevu na dani u starobních důchodců se zdanitelnými příjmy (sleva na poplatníka). Ta byla starobním důchodcům pro tyto roky původně (zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) odejmuta.

Následně se věci vyjádřil Ústavní soud a z jeho nálezu vyplývá, že odejmutí slevy na dani (v § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů), bylo protiústavní. Jelikož se tak Ústavní soud vyjádřil v průběhu roku 2014, finanční správa původně zastávala názor, že starobní důchodci mohou na základě toho nálezu uplatnit slevu na poplatníka za rok 2014, nikoliv však již za rok 2013.

Tento přístup byl nesprávný a dne 7.10.2014 finanční správa (s odvoláním na právní analýzu) zveřejnila
informace o možnosti uplatnit slevu na poplatníka - starobního důchodce i za rok 2013 »

Následně dne 9.10.2014 přidává finanční správa také
odpovědi na dotazy a pokyny k uplatnění slevy na poplatníka - starobního důchodce za rok 2013 »Podrobnější vysvětlení situace naleznete přímo na stránkách ústavního soudu, v pojednání:
Nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 2340/2013.

Zde je potom k dispozici i přímo
vlastní Nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 2340/2013 v pdf.

Součástí situace i zřízení telefonních linek (státní správou)
pro problematiku starobních důchodců u uplatňovných slev na poplatníka:

+420 296 85 4277
+420 296 85 2947
Stát vrátí části důchodců až 49.680 Kč

Sleva na poplatníka za rok činí 24.840 Kč (platí pro roky 2013 i 2014).

Podnikající starobní důchodce (OSVČ) si slevu za rok 2014 uplatní prostřednictvím řádného daňového přiznání. Za rok 2013, potom "dodatečným přiznáním k dani".

Starobní důchodce, který je zaměstnaný, podepíše u zaměstnavatele prohlášení k dani »a uplatní si slevu za rok 2014 tímto způsobem. Za rok 2013 to, však lze učinit pouze v případě, že prohlášení k dani podepsal také, ale zaměstnavatel mu slevu nezohlednil. V opačném případě slevu důchodce uplatní prostřednictvím "opožděného řádného daňového přiznání" nebo "dodatečného přiznání". Vlastní daňové přiznání podává poplatník tehdy, pokud k tomu má povinnost a také tehdy pokud se k tomu sám rozhodne.

Pozor na lhůtu u dodatečného přiznání

V případě, kdy vznikne povinnost podat "dodatečné daňové přiznání", je poplatník povinný podat takové přiznání do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém důvod pro podání takového přiznání zjistil.

U dohody o provedení práce v roce 2013 nelze slevu uplatnit

Slevu nelze dodatečně žádným způsobem uplatnit, pokud měl starobní důchodce - zaměstnanec, během roku 2013 jen příjmy podléhající srážkové dani (tedy typicky z dohody o provedení práce).


   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 -2018 | poradenství, účetnictví, daně | Plzeň a Praha | www.help1.cz |