menu:
Rozcestník - vše ke stažení »
Dohoda o provedení práce a o pracovní činnosti » prohlášení poplatníka k dani

Prohlášení poplatníka k dani 2018 a 2019

Poslední aktualizace: 01.01.2019  |  T. Hlavsa, www.help1.cz  |  Interaktivní prohlášení poplatníka na rok 2018

Na této je stránce ke stažení zdarma interaktivní pdf
"Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2018 a 2019".
A dále ještě pro roky 2015 - 2017 zdarma tiskopisy ve formátu pro Excel (xls).

V loňském roce byly vydány dva nové vzory,
jsou použitelné pro rok 2018 i 2019


Jde o: "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - vzor č. 26"
a dále i o nový tiskopis:
"Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (vzor č. 1)".
Tato žádost se prvně použije pro roční zúčtování za rok 2018 (tedy pro vyúčtování prováděné až v roce 2019).

Tiskopis k vytištění a k ručnímu vyplnění najdete pod odkazem:
Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (vzor č. 1) - tisk »

Interaktivní tiskopis k vyplnění v PC najdete pod odkazem:
Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (vzor č. 1) - interaktivní »

Interaktivní prohlášení poplatníka k dani 2018 a 2019,
vzor č. 26 v pdf ke stažení


Zde naleznete ke stažení Prohlášení poplatníka pro rok 2018 a 2019 - vzor č. 26 v editovatelném pdf »

Prohlášení poplatníka k dani 2018 a 2019 - vzor. č. 26

(Pozor - kvůli interaktivním prvkům se Vám formulář nezobrazí, pokud ho otevíráte přímo v prohlížeči. Je třeba si tiskopis uložit do PC a následně ho zobrazit například v Adobe Acrobat Readeru »

Nově lze prohlášení podepsat i elektronicky

Od zdaňovacího období 2018 (vzor č. 26) mohou zaměstnanci vyplňovat a podepisovat Prohlášení poplatníka daně nejen v listinné podobě, ale také v elektronické formě. Dle daňové správy záleží na rozhodnutí zaměstnavatele, jakou formu prohlášení k dani u svých zaměstnanců zvolí.
  Zaměstnavatel však musí zajistit jednoznačnou elektronickou identifikaci zaměstnance.
Doporučuje se upravit tuto oblast vnitřním předpisem firmy.
Kromě využití elektronického podpisu může zaměstnavatel potřebnou identifikaci zajistit například i použitím interního informačního systému. Podrobněji na stránce Daňové správy »

Využít lze i starší tiskopisy - pokud nejde o nerezidenta ČR a pokud se nepodepisuje prohlášení elektronicky

Vzor č. 25 používaný v roce 2017 a vzor č. 24 používáný pro roky 2015 a 2016 je možné i nadále využívat, ale jen u zaměstnanců, kteří budou podávat prohlášení v listinné podobě. U daňových nerezidentů ČR, ale daňová správa doporučuje nepoužívat vzory nižší, než je vzor č. 25. U takových zaměstnanců je tedy třeba použít tiskopis nový (vzor č. 26)

Starší tiskopisy lze využít za dalších podmínek

Dle informace finanční správy (přečtěte si zde) se pro zdaňovací období 2016 použije i vzor tiskopisu č. 24, který je zejména určen pro poplatníky, kteří budou v roce 2016 uplatňovat daňové zvýhodnění u zaměstnavatele a slevu za umístění dítěte. Pro zdaňovací období 2016 lze však u ostatních poplatníků použít i předcházející vzory č. 23 – 21, za předpokladu, že budou splňovat náležitosti dané § 38k zákona o daních z příjmů. • V souvislosti s prokazováním nároku na daňové zvýhodnění pro zdaňovací období 2015 a 2016 se použije tiskopis MFin 5556 – vzor č. 1 s názvem „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění“.Školkovné za rok 2019 až do výše 13.350 Kč

Sleva na dani, oficálně: "Sleva za umístění dítěte"
myšleno za umístění dítěte ve školce nebo jiném předškolním zařízení


Od roku 2014 (včetně) je možné uplatnit slevu související s vynaloženými finančními prostředky za umístění dítěte v předškolním zařízení včetně školky (za umístění, nikoliv tedy např. za hrazenou stravu).

Slevu definuje § 35ba, odst. 1, písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Podrobnosti a podmínky pro její uplatnění naleznete v § 35bb ZDP,kde je stanovena i její maximální výše, tj. maximálně do výše minimální mzdy k 1.1. daného roku.

(Historicky to šlo takto: Pro rok 2014 platila částka 8.500 Kč. Pro rok 2015 částka 9.200 Kč, pro rok 2016 částka 9.900 Kč, pro rok 2017 částka 11.000 Kč a pro rok 2018 pak částka až 12.200 Kč).

Mimo jiné platí to, že se tato sleva odečítá maximálně do nuly, nepřeklápí se tedy do daňového bonusu.Starší formuláře v xls ke stažení zdarma


Prohlášení poplatníka k dani pro rok 2017 - vzor č. 25.xl »
Prohlášení poplatníka k dani pro roky 2015 a 2016 - vzor č. 24.xls »
Prohlášení poplatníka k dani pro rok 2014 vzor č. 23 včetně uplatnění školky.xls »
Samostatná příloha k prohlášení poplatníka 2014 k uplatnění školky.xls »


Formuláře v pdf pro tisk a ruční vyplnění


Prohlášení poplatníka k dani pro rok 2018 - vzor 26.pdf »
Prohlášení poplatníka k dani pro rok 2017 - vzor 25.pdf »
Prohlášení poplatníka k dani pro roky 2015 až 2016 - vzor 24.pdf »
Dodatek k 2014 - vzoru 23 - k uplatnění nákladů na školku.pdf »
Prohlášení poplatníka k dani pro rok 2014 - vzor 23.pdf »
Prohlášení poplatníkak dani pro rok 2013 - vzor 22.pdf »
Prohlášení poplatníka k dani pro rok 2012 - vzor 21.pdf »


   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2019 | Pomoc podnikatelům, účetnictví, daně | Plzeň a Praha | www.help1.cz |