menu:
úvodní stránka » účetní poradenství

Účetní poradce Tomáš Hlavsa
nabídka konzultací a poradenství

poslední aktualizace: 01.01.2020  |  T. Hlavsa www.help1.cz  |  Konzultace, poradenství a pomoc podnikatelůmZavedeným podnikatelům nabízím konzultace v oblastech zakládání firem, účetnictví a daní a pomoc v nejasných nebo zátěžových situacích.

Lékařům kompletní poradenství a služby pro založení s.r.o., informace o povinném technickém vybavení ordinací a vše k získání oprávnění k používání rentgenů a konečně povolení k poskytování zdravotních služeb a založení s.r.o.

Začínajícím podnikatelům poskytuji poradenství a služby pro založení firem, pro živnostenská oprávnění a nastavení pravidel pro dobré fungování a budoucí rozvoj firmy z pohledu, účetnictví, daní, zaměstnanců a mezd.

Můžete se také podívat, zda nenaleznete odpověď na svůj dotaz přímo na tomto webu. K vyhledání témat, kterým se těchto stránkách věnuji využijte prosím stránku informace »


Pokud si myslíte, že Vám mohu s něčím pomoci,
zavolejte mi prosím nebo napište ...

Může Vás také zajímat:


Informace k s.r.o. pro lékaře »

Pomoc začínajícím fyzickým osobám »

Konzultace v Plzni a v Praze:

Odpovědi i emailem:

Cena za konzultace:

Kde jsou konzultace poskytované ↓ O možnosti dotazů a odpovědí emailem ↓ Kolik konzultace a poradenství stojí ↓


Proč konzultaci u mě?


 • Se svou 26 let dlouhou praxí Vám obvykle pomohu najít podstatu i řešení problému rychle
 • Zohledňuji daňová, právní i lidská hlediska,
  mluvím i naslouchám, mám o Vás a o Vaší situaci zájem
 • Poměr přínosu konzultace a zaplacené ceny, je pro Vás velmi dobrý (v konečném důsledku Vám ušetřím peníze, čas i starosti)


 • Když něco nevím - řeknu Vám to
  a doplním přesnou odpověď později, případně Vás nakontaktuji na jiné odborníky
 • Pokud názor a radu vyslovím,
  pak vím, že si za odpovědí stojímPan Hlavsa mě zbavil velkého množství starostí a přinesl do mé advokátní kanceláře i spousty dobrých nápadů a možných vylepšení. V odborné rovině je skvělý a lidsky se mi s ním dobře spolupracuje.


Mgr. Marian Franc, advokát - advokátní kancelář Franc a Strejček

Nejčastější témata poskytovaného poradenství:

Nejčastější témata konzultací / oblasti:


1] Prodej nemovitosti - daň z nabytí nemovitosti (dříve z převodu převodu nemovitostí) a daň z příjmu

2] Výhodnost vložení pořízené věci do majetku firmy

3] Švarc systém, práce na dohody, pracovní smlouvy, výpovědi.

4] Začátek podnikání fyzické osoby

5] Přenos daňové povinnosti u stavebně montážních činností

6] Odměňování a zdanění u jednatelů a společníků s.r.o.

7] Postup založení s.r.o., výhodnost založení s.r.o., specifický přístup k lékařům

8] Platební neschopnost, zadlužení firem, likvidace společnosti s r.o., pohledávky z neuhrazených faktur

9] Účetnictví advokátů, zdaňování přísudků atd.

10] Finanční úřad - daňová kontrola, pomoc, rady, odvolání

11] Předlužení s.r.o.

1.
Platba daně z nabytí nemovitých věcí (a odlišnosti při prodeji v exekuci),
platba daně z příjmu a podmínky pro osvobození při prodeji nemovitosti.

Otázka toho, jak dlouho byla nemovitost vlastněna, případně jak dlouho jí vlastnil ten, kdo Vám jí daroval nebo po kom jste jí získali v dědictví. Dále jak dlouho jste tam případně bydleli, jak použijete obdržené peníze a další specifika. Odpověď na otázku, kdy je nutné mít znalecký posudek a vyhnutí se platbě daně z příjmu, tím, že posudek máte i v situacích, kdy se zdá, že ho mít nemusíte (tj. u darované nebo zděděné nemovitosti). Ohledně daně z převodu nemovitosti prodané v exekuci - otázka odlišného stanovení základu daně a určení poplatníka.

2.
Daňová optimalizace, uznatelnost nákladů,
výhodnost vložení pořízené věci do majetku firmy

Posouzení konkrétních případů, např. při váhání, zda vložit nebo nevložit pořízené auto do majetku firmy. Zda tedy uplatňovat odpisy a případně požadovat vrácení DPH atd. Ne vždy je to, co vypadá výhodné ve chvíli pořízení, výhodné skutečně - tedy z dlouhodobějšího hlediska. Je třeba proti sobě zvážit množství a druh budoucích jízd, pořizovací cenu, výši obratu a ostatních nákladů, způsob účtování, odlišnosti při používání výdajového paušálu u fyzických osob a další hlediska. Správné rozhodnutí na začátku (tedy většinou v okamžiku pořízení majetku) Vám pomůže v budoucnu ušetřit minimálně desítky tisíc korun. Při konzultaci jsme schopni dojít k názoru i rozhodnutí během hodiny.

3.
Švarc systém, práce na dohody, pracovní smlouvy, výpovědi.

Odpověď na častou otázku zda "mít na práci pro konkrétní firmu" pracovní smlouvu, živnostenský list nebo si založit s.r.o. - co je výhodné a z jakého pohledu, co říká zákon, jaký stav je nelegální atd. a jak to vyřešit správně.

Vše kolem ukončení pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance (když Vám zaměstnavatel dluží mzdu), náhrady mzdy při okamžitém zrušení pracovního poměru, odstupné podle nového zákoníku práce, výpovědní lhůta,...

4.
Začátek podnikání fyzické osoby - OSVČ

Konzultace k zahájení podnikání, případně pomoc se získáním dotace od úřadu práce. Včetně porady ke zpracování podnikatelského záměru (plánu) pro Úřad práce. (Z časových důvodů, však již nenabízím vlastní zpracování). Postupné kroky k založení živnosti a k registracím u úřadů, plus konzultace ke způsobu a možnostem účtování a zdanění, včetně posouzení jednotlivých možností.

Zahrnuje pomoc s nastavením všeho, co je z hlediska pozdější administrativy i podnikání třeba, tak aby to fungovalo, nezatěžovalo, ale zároveň byl prostor pro případný růst a nebylo najednou třeba složitě přecházet na nějaký jiný systém.

Pomůžu Vám také s výběrem správných živností. Součástí konzultace je také probrání zvyklostí typu - nabídka, objednávka, smlouva o dílo, zálohová a konečná fakturace.

5.
Sazby DPH, krácení DPH,
přenos daňové povinnosti nejen u stavebně montážních činností

Princip a postupy při použití režimu přenesení daňové povinnosti, pomoc se zařazením činnosti a určením zda pod tento zvláštní režim spadá či nikoliv. Řešení výjimek - tzn. situací, ve kterých se režim nepoužije, přestože je daná činnost do režimu zařazena. Způsoby evidování, programové vybavení a elektronická komunikace s finančním úřadem.

6.
Odměňování a zdanění u jednatelů a společníků s.r.o.

Otázka fakturace jednatelů a společníků do vlastní s.r.o., jejich nemocenské pojištění, výkon funkce jednatele jako ředitele firmy, výkon funkce jednatele bez nároku na odměnu atp. a optimální a správné řešení této situace.

7.
Postup založení s.r.o., výhodnost založení s.r.o., specifický přístup k lékařům

Založení s.r.o. sebou nese mnoho výhod, zároveň však nelze říci, že jde o vhodnější formu podnikání pro každého či za všech okolností.

Konzultace k podrobnostem zakládání s.r.o. ve zdravotnictví.

8.
Platební neschopnost, zadlužení firem, likvidace společnosti s r.o.,
pohledávky z neuhrazených faktur - postup, porada a řešení

Konzultace ohledně pohledávek je vždy zcela specifická, a to např. podle druhu a hloubky (trvání) Vašeho problému.

U neuhrazených pohledávek, Vám pomůže s jejich soudním vymáháním advokát. Pokud nemáte svého, mohu Vám doporučit či dojednat schůzku s naším.

V případě dobrovolné likvidace společnosti Vás pomohu nasměrovat na správné osoby a kroky. Nenabízím, ale funkci likvidátora a do společností v této pozici nevstupuji.

9.
Účetnictví advokátů, zdaňování přísudků atd.

V účetnictví advokátů lze nalézt některá specifika s lehce složitější stavbou - např. zdaňování přísudků. Pomohu Vám s řešením pro všechny kombinace vztahu advokáta s klientem (advokát si nechává přísudek, započítává ho, vrací ho klientovi, fakturuje úkony nebo paušál atd.)

10.
Daňová kontrola - finanční úřad

Nabízím Vám pomoc během daňové kontroly. Účast na jednání, konzultaci k důkazům, které se chystáte předložit, rady ohledně Vašich povinností a práv během daňové kontroly. Pokud již máte daňovou kontrolu za sebou a výsledkem je rozhodnutí obsahující doměření daně, nabízím posouzení Vaší situace a pomoc s rozhodnutím, zda podávat odvolání.

11.
Insolvenční řízení - předlužená firma

V případě, že se Vaše firma nachází v úpadku, nabízím Vám zkušenosti a pomoc s ekonomickým posouzením situace. S následným sepsáním a podáním insolvenčního návrhu Vám už ale musí pomoci oprávněná osoba, např. advokát. Jakkoliv jde o těžkou chvíli v životě společníků a jednatelů firem, je třeba mít na zřeteli, že podání insolvenční návrhu dlužníka je zásadní povinností staturtárního orgánu společnosti a jeho včasné sepsání a podání Vás ochrání před osobními následky situace.


Nabízím pouze pomoc a zkušenost s posouzením ekonomické situace firmy.
Nikoliv vytvoření a podání insolvenčního návrhu (o to je třeba požádat advokáta)Další informace jsou na serveru justice.cz v aplikaci Insolvenční zákon »

   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2020 | Pomoc při založení firmy, poradenství, účetnictví, daně | Plzeň a Praha | www.help1.cz |