menu:
úvodní stránka » rozcestník všech informací k zakládání s.r.o. » 5 podmínek pro založení s.r.o.

Podmínky pro založení s.r.o.

poslední aktualizace: 28.04.2018  |  Tomáš Hlavsa | Pět základních podmínek pro založení s.r.o.

Pro založení společnosti s r.o. je třeba splnit několik základních podmínek. Obecně je možné říci, že zatímco společník s.r.o. jen nabývá majetek (podíl v s.r.o.), na statutární orgán s.r.o. - jednatele, jsou kladeny širší zákonné požadavky, a to hned několika právními předpisy. (NOZ, ZOK, Zákon o živnostenském podnikání).

Pokud s.r.o. podniká v režimu živnostenského podnikání a nevystačí-li si s volnými živnostmi, musí pro ostatní živnosti ustanovit odpovědné zástupce. Zubní, praktický, či odborný lékař zase pro s.r.o. ustanovuje odborného zástupce.

Název s.r.o. se musí odlišovat od názvů již zapsaných společností a musí mj. splňovat požadavky na nezaměnitelnost a neklamavost. Při kontrole zaměnitelnosti je třeba dát pozor i na fonetickou shodu (czech - ček).

Níže na této stránce naleznete jednoduché a stručné shrnutí základních podmínek pro založení společnosti s r.o.

Mohou se Vám také hodit informace v rámečku

Obecné informace o s.r.o.:

Proč ode mě a proč na klíč:

Založení s.r.o. - ostatní:

Kdy a pro koho je výhodné založit s.r.o. Založení s.r.o. na klíč proti ready-made Postup - jak založit s.r.o. v 5 krocích
5 podmínek pro založení společnosti s r.o. 5 důvodů proč chtít založit s.r.o. ode mě Když chcete jen zapsat změny v s.r.o.
Vše o založení společnosti s.r.o.
pro lékaře a stomatology s vlastní praxí


Proč patří cena 14.900 Kč za založení
s.r.o. mezi nejlepší konečné ceny na trhuJak je to s odpovědností s.r.o. a ručením společníků a jednatelů s.r.o. po 1.1.20145 jednoduchých podmínek pro založení s.r.o.

1.
Základní kapitál s.r.o. od 1 Kč

Pro založení společnosti s.r.o. je třeba složit v bance základní kapitál.

Minimální výše základního kapitálu již nečiní 200.000 Kč, ale od 1.1.2014 libovolnou částku od 1 Kč. Doporučuji však stanovit vklad a základní kapitál na vyšší a zároveň dobře dělitelnou částku usnadňující převody a změny podílů (např. min. 3.000 Kč nebo 30.000 Kč, které jsou dělitelné 2,3,4,5,6,8,10,...). Jsou ale i jiné důvody proč mít základní kapitál vyšší než 1 Kč. Ideálně se výše základního kapitálu volí s ohledem na skutečné potřeby, případně další priority společnosti s r.o. a jejích společníků.

Společnost s.r.o. může založit fyzická osoba i jiná právnická osoba.

2.
Sídlo společnosti se souhlasem vlastníka nemovitosti

Pro nově zakládanou společnost s r.o. potřebujete vždy "sídlo společnosti".

Pro zřízení sídla s.r.o. je třeba doložit písemný souhlas vlastníků nemovitosti s umístěním sídla na dané adrese. V současné době si obchodní rejstřík pro ztotožnění adresy a osob obstará informace z katastru nemovitostí sám, a to na základě předložených podkladů. Není tedy třeba dokládat vytištěný výpis z KN. Souhlas všech spoluvlastníků nemovitosti (konkrétní jednotky, ne sousedů v domě) musí mít úředně ověřený podpis.

Pokud si přejete, pomohu Vám zajistit virtuální sídlo (zprostředkuji, zastoupím Vás při vyřízení).

3.
Čistý trestní rejstřík jednatele s.r.o.

Přesněji řečeno - trestní rejstřík nemusí být zcela bez záznamu, ale osoba, která má být staturním orgánem s.r.o., musí prokazovat bezúhonnost dle §46 ZOK », a to ve smyslu §6, živnostenského zákona » s tím, že zároveň u této osoby, která má být jednatelem, nenastala skutečnost, která je překážkou v provozování živnosti. (Musí také jít o osobu způsobilou k právním úkonům a osobou u které nejsou překážky pro výkon funkce jednatele dle zákona 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník a dle zákona 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích. Výpis z rejstříku trestů vydává Česká pošta › CzechPoint. Případně se obchodnímu rejstříku poskytují jen informace k samostatnému prověření osoby.

Společník s.r.o. v tomto smyslu bezúhonný být nemusí.

4.
Neklamavý a nezaměnitelný název pro s.r.o.

Pro novou společnost potřebujete neklamavý a nezaměnitelný název. Název musí obsahovat dovětek s.r.o., spol. s .r.o. nebo společnost s ručením omezeným. (Pro odlišení nestačí odlišení sídlem, malými či velkými písmeny nebo pouhý rozdíl v dovětku). Název si můžete otestovat na www.justice.cz.
Je dobré ve vyhledávání vyzkoušet zadání i pouhé části názvu, který zamýšlíte použít.

5.
Odpovědný zástupce pro některé druhy živností

Pro vázané, koncesované či řemeslné živnosti (tedy pro živnosti, které nejsou obsahem balíčku 80 živností volných) je třeba ustanovit odpovědného zástupce, který bude splňovat podmínky (vzdělání a praxe), požadované živnostenským zákonem dle konkrétní vybrané živnosti.
   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2018 | Pomoc se založením s.r.o., účetnictví, daně | Plzeň a Praha | www.help1.cz |