menu:
úvodní stránka » rozcestník všech informací k zakládání s.r.o. » Vše o založení s.r.o. pro zubní, praktické i odborné lékaře

Založení s.r.o. na klíč
pro lékaře a stomatology s vlastní praxí

Poslední aktualizace: 28.04.2018  |  Tomáš Hlavsa www.help1.cz| Informace k založení s.r.o. pro lékaře a poskytovatele zdravotních služebExistuje několiv důvodů, proč může být provozování ordinace zubních, praktických i odborných lékařů formou právnické osoby - společnosti s r.o., vhodným řešením.

Jedním z častých důvodů je převoditelnost praxe na jiného lékaře. K tomu se váže také daňová výhodnost, kdy je převedení praxe formou prodeje svého podílu v s.r.o. výrazně výhodnější, než by tomu bylo u lékaře fyzické osoby. Po 5 letech držení podílu v s.r.o., je dokonce jeho prodej od daně z příjmu osvobozen zcela.

Přínosem může být také to, že pod hlavičkou jediného s.r.o. může pracovat více lékařů, a to buď jako společníci jedné firmy, v pozici zaměstnanců nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Klíčové pro každou s.r.o., která chce poskytovat zdravotní služby je povolení k takové činnosti. Pokud má zdravotní pracoviště k dispozici rentgen, je třeba mít také souhlasné stanovisko Úřadu pro jadernou bezpečnost.

Kromě jednotlivých povolení, odborné způsobilosti atp., musí také lékaři povinně vybavit ordinaci v souladu s vyhláškou, upravující minimální technické vybavení pro jednotlivé specializace.

Samostatnou kapitolou jsou pak smlouvy se zdravotními pojišťovnami a systém jejich získání v ČR, je sám o sobě jedním z nejčastějších důvodů proč i lékař, který mnoho let pracoval jako samostatná fyzická osoba, převádí před ukončením své aktivní praxe (a odchodu do důchodu) svou činnost na s.r.o.

Nově, však již není založení s.r.o. jediným způsobem, jak převést lékařskou praxi na nového lékaře i s uzavřenými smlouvami (tedy bez nutnosti absolvovat jakožto nový poskytovatel výběrové řízení). Za předpokladu přechodu majetkových práv mezi poskytovatelem původním a jeho nástupcem, lze převést praxi napříč mezi různými právními formami podnikání. Může být tedy řeč o převodu praxe fyzické osoby osobě právnické, stejně tak naopak a také fyzická osoba jiné fyzické osobě. Jde však o postup administrativně a celkovou přípravou náročný. Zcela nutné je zabývat se daňovými aspekty takového postupu. Pokud přemýšlíte o takovém přechodu, mohu Vám poskytnout odpovídající službu či konzultaci k tématu. Pokud takový převod zvažujete, zavolejte mi, pomohu Vám.Pokračování článku pod rámečkem ...

V následujícím rámečku jsou obecné informace o s.r.o. a nabídka k založení s.r.o.
pod ním dále navazuje popis specifik a informace o společnostech s r.o. pro lékaře

Obecné informace o s.r.o.

Proč ode mě a proč na klíč

Ostatní informace

Kdy a pro koho je výhodné založit s.r.o. Založení s.r.o. na klíč proti ready-made Postup - jak založit s.r.o. v 5 krocích
5 podmínek pro založení společnosti s r.o. 5 důvodů proč chtít založit s.r.o. ode mě Když chcete jen zapsat změny v s.r.o.
Vše o založení společnosti s.r.o.
pro lékaře a stomatology s vlastní praxí


Proč patří cena 14.900 Kč za založení
s.r.o. mezi nejlepší konečné ceny na trhuJak je to s odpovědností s.r.o. a ručením společníků a jednatelů s.r.o. po 1.1.2014Jaké výhody přináší výkon povolání lékaře jako s.r.o.Jako i při jiných lidských činnostech, je třeba věc zvážit z více stran. Vzít v úvahu příjmy, zisky, délku pokračování praxe, přechod na (podvojné) účetnictví místo daňové evidence nebo paušálních výdajů, stav majetku, jeho pořizovací i zůstatkové ceny apod. Není tedy možné jednoznačně a předem paušalizovat a říci, že provozování praxe prostřednictvím s.r.o., je pro každého a vždy výhodnější než podnikat jako fyzická osoba. Nabízím Vám, že se spolu můžeme setkat a jednotlivá hlediska projít. Přijít tak na správné otázky a pak se na ně snažit správně odpovědět...

Nejčastěji udávané výhody podnikání formou s.r.o.
jsou v obecné rovině u lékařských s.r.o. stejné jako u ostatních s.r.o.


Některé z často udávaných výhod založení s.r.o. a podnikání touto formou, jsou pro lékaře možná méně zajímavé než např. pro firmy čistě obchodní či výrobní (image firmy, snadnější vstup do výběrových řízení, možnost mít více s.r.o. pro různé činnosti, atp.).

Podrobnější informace o obecných rozdílech mezi podnikáním formou s.r.o. a formou fyzické osoby (OSVČ) najdete na podstránce "Kdy a pro koho je výhodné založit s.r.o.". Z informací, které jsou na dané stránce k dispozici, Vás jako lékaře může zajímat tabulkové srovnání s.r.o. a OSVČ »

O roku 2014 dochází také k mnoha změnám týkajícím se společností s r.o. a k upřesnění a rozšíření odpovědnosti jednatelů. Za určitých okolností může dojít také k tomu, že jednatel ručí i za finanční závazky s.r.o.

Doporučuji Vám podívat se na podstránku "Jak je to s odpovědností s.r.o. a ručením společníků a jednatelů s.r.o. po 1.1.2014" a přečíst si
článek o změnách v s.r.o. a o ručení a odpovědnosti »

Hlavními výhodami s.r.o. u lékařů je děditelnost a převoditelnost praxe, omezené ručení, možnost flexibilně ovlivnit odvody vázané k výdělkům a výrazně nižší daň z prodeje praxe.

Ručení a odpovědnost

Primárně za své závazky odpovídá, stejně jako každý jiný subjekt, vlastní s.r.o.. Jednatel za závazky (nejen majetkové povahy) odpovídá ze zákona a z titulu své funkce a k jeho ručení za (finanční závazky) společnosti může dojít rozhodnutím soudu (na návrh insolvenčního správce nebo dlužníka) a týká se to tedy situací okolo úpadku společnosti. Více v článku odkazovaném v předchozím odstavci.

Společníci ručí za závazky společnosti jen do výše (zatím) nesplacených vkladů. (Standardně se však celý vklad splácí ihned při založení firmy).

Děditelnost a převoditelnost praxe

Vaše praxe pod hlavičkou s.r.o., bude předmětem případného dědictví. Případně ji lze převést formou prodeje svého podílu v s.r.o.

Jako zaměstnanec vlastní praxe ušetříte na odvodech

Jako lékař či stomatolog budete zaměstnancem* vlastní společnosti s r.o., budete si vyplácet přiměřenou mzdu a výrazně, tak ušetříte na daních a zejména na zdravotním a sociálním pojištění, které budete odvádět pouze z takové mzdy jakou sami sobě stanovíte. K větší flexibilitě ohledně měsíčních nákladů firmy přitom můžete využívat pohyblivou složku mzdy. Nebudete tedy platit odvody pojištění tím více, čím více bude Vaše praxe výdělečná. (Ve společnosti s.r.o. můžete zaměstnávat také další kolegy lékaře či stomatology). (* Někdy se vyplácí odměna nikoliv ze zaměstnaneckého poměru, ale jako odměna za práci společníka či jednatele. Pro stejný režim daní a odvodů jako u závislé činnosti - však používám zjednodušené tvrzení, že budete zaměstnancem).

Jako zaměstnanec si zajistíte lepší nemocenskou i důchod

Zajistíte si vypočtení nemocenských dávek či důchodu výrazně "spravedlivějším způsobem".

Praxi lze na závěr prodat i se smlouvami a jednotlivými povoleními

A nakonec - před důchodem svou praxi prodáte:

často se uvádí, že tržní ceny za prodej praxe "s.r.o." jsou výrazně vyšší, než prodej praxe fyzické osoby. Nyní už to nemusí vždy platit (viz výše), ale v každém případě pozor na daňové souvislosti.
Ať už tomu tak opravdu je či nikoliv (nevím to), je stále možné vidět (a může to být skutečně i důvodem k vyšší prodejní ceně zavedeného "lékařského s.r.o.") především to, že při prodeji praxe fungující jako s.r.o., předáváte (nebo kupujete) firmu i s patřičnými povoleními, smlouvami se zdravotními pojišťovnami a vyřešeným zápisem zdravotních služeb v obchodním rejstříku atp.

Kupující sice musí i tak provést administrativní změny, ale Ty si budou žádat mnohem méně času, složitosti i finančních nákladů. U smluv s pojišťovnami nedochází k opětovným výběrovým řízením. Smlouvy jsou uzavřené na konkrétní péči, pro konktrétní obvod a s konkrétním subjektem. A tím je právě s.r.o. (Problém s pojišťovnami by nastal pouze tehdy, pokud by zároveň mělo dojít ke změně rozsahu poskytovaných zdravotních služeb).

Praxi lze na závěr prodat s osvobozením od daně z příjmů

Podstatnou informací pro lékaře, který vlastní podíl v s.r.o. je to, že po 5 letech držení tohoto podílu je jeho prodej jiné osobě zcela osvobozen od daně z příjmu. Daň z prodeje s.r.o. je nulová! Odcházíte tedy do důchodu s čistým příjmem za prodej praxe, který je vyšší proti prodeji praxe fyzické osoby o částku v řádech desítek až statisíců korun. (Fyzická osoba odvede z prodeje praxe daň a zdr. a soc. pojištění, celkem zhruba 36,5% z celkové částky!)

U vyšších cen za prodej lékařské praxe je třeba počítat i se zvýšením sazby daně o tzv. solidární daň 7%. V roce 2018 se solidární daň připočítává z příjmů fyzické osoby nad 1.438.992,-Kč za rok.

I pokud dojde k prodeji dříve než za 5 let, zůstává stále takový obchod výrazně daňově výhodnější než by tomu bylo u prodeje praxe fyzickou osobou. Příjem bude podléhat dani 15% (případně +7%, viz výše), nebudou se k němu však vázat odvody zdravotního a sociálního pojištění.


Kdy lékař zpravidla zakládá s.r.o.

V zásadě jde o následující situace:

 • buď se chystám začít pracovat jako soukromý lékař a chci si založit s.r.o. s tím,

  • že buď řeším vše úplně od začátku ... nová ordinace na novém místě, mé první podnikání, atp.
  • nebo s tím, že kupuji praxi od svého předchůdce, který je však lékařem - fyzickou osobou


 • anebo se připravuji svou aktivní praxi soukromého lékaře ukončit. Tzn., že

  • z důvodů potřeby k hladkému předání praxe svému nástupci a také nejspíš s ohledem na oboustrannou výhodnost takového postupu (a také zmíněnou výhodnost daňovou), převádím svou lékařskou praxi z fyzické osoby, kterou jsem doposud byl, na osobu právnickou - tedy na s.r.o.

Prvním krokem jsou informace a rozhodování, druhým notářský zápis

Pro všechny případy založení s.r.o. je třeba sepsat veřejnou listinu - notářský zápis. Při jednání s notářem už není nutná Vaše osobní účast - zastoupím Vás. Také většinu ostatních věcí za Vás vyřídím na základě udělených plných mocí.Co obnáší převod praxe fyzické osoby na s.r.o.:


Kromě založení s.r.o. Vás čeká především získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb, podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dříve známé jako "registrace nestátního zdravotnického zařízení"). Během procesu je třeba vyřešit povolení k RTG od Úřadu pro jadernou bezpečnost, technické vybavení ordinace, krajskou hygienickou stanici, odborné zástupce a prokázání vzdělání, praxe, atestaci, pojištění odpovědnosti atd.


Samostatně řešíte smlouvy s pojišťovnami, případně převod zaměstnanců a ostatních smluvních vztahů např. s dodavateli.

Převod lze uskutečnit kdykoliv během roku. Používá se buď forma prodeje podniku (fyzická osoba prodá podnik nově založené právnické osobě - s.r.o.) nebo jednodušší a levnější způsob, kdy si založíte s.r.o. a následně mu odprodáte případné zařízení a majetek.

Využívanou možností je také pronájem zařízení vlastní společnosti. Nově lze také při převádění praxe využívat přechod majetkových práv a závazků (a je tedy možné převést praxi i bez založení s.r.o.).

Při založení společnosti s r.o. je vhodné zřídit i volnou živnost z důvodu nákupu a prodeje zboží (poskytování lékařské péče není živností dle živnostenského zákona). V případě, že máte jako lékař či stomatolog také rentgen, je zřízení (nějaké) živnosti dokonce nutností, bez které nelze úspěšně procesem registrací projít. Podrobněji ochotně vysvětlím při setkání, stručně uvedeno dále ...


Jak se postupuje při založení s.r.o.
pro lékaře a stomatology, kteří nemají rentgen:

Postup založení s.r.o. pro zdravotnictví je trochu náročnější, než např. pro obchodní a výrobní činnosti.

Založení s.r.o. pro lékaře předpokládá úspěšné vyřízení "žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb" (známější pod starším označením "registrace nestáního zdravotního zařízení") u Krajského úřadu (případně u magistrátu v Praze ... dále v textu uvádím všude kraj). Zhruba v polovině procesu založení s.r.o. - je tedy třeba obstarat podklady, sepsat a podat tuto žádost na Krajský úřad (magistrát).

Za registraci u Krajského úřadu zaplatíte navíc poplatek 1.000 Kč a po zapsání společnosti do obchodního rejstříku ještě 500 Kč za změnu údajů v registraci (doplnění IČ).
V celém tomto řízení Vás zastoupím a povedu Vás celým procesem. Tato má služba stojí navíc 6.000 Kč.

Celkem 17.900 Kč + 1.500 Kč (kraj) + 6.000 Kč = 25.400 Kč
(nebo 22.400 Kč pokud je využita základní verze zakladatelské listiny)

Jaký je postup při založení s.r.o.
pro lékaře a stomatology s rentgenem:

U lékařů, kteří mají rentgen (nejčastěji tedy u zubních lékařů), je třeba jednat navíc také s Úřadem pro jadernou bezpečnost.

Společnost s.r.o. pro takového lékaře či stomatologa se musí nejdřívě založit a zapsat do obchodního rejstříku. Následně se obstarají souhlasná stanoviska Krajského úřadu a Úřadu pro jadernou bezpečnost. Na každém z těchto dvou úřadů zaplatí (praktický, odborný či zubní) lékař poplatek 1.000 Kč.

Nakonec se v obchodním rejstříku (u Vaší již dříve zapsané společnosti) vyznačí změny. Ty podléhají poplatku 2.000 Kč v kolcích. Má služba spojená s přípravou návrhu na zápis změn v obchodním rejstříku stojí v tomto případě 2.000 Kč, zastoupení před SÚJB 3.500 Kč, před krajským úřadem 6.000 Kč

Celkem 17.900 Kč + 6.000 Kč (kraj) + 3.500 Kč (sújb) + 2.000 Kč (soud) + 4.000 Kč (2 poplatky kraji a 1 soudu) = 33.400 Kč
(nebo 30.400 Kč pokud je využita základní verze zakladatelské listiny)


Více k cenám za založení s.r.o. pro lékaře ››

Založení s.r.o. a vyřízení všech náležitostí
pro poskytování zdravotních služeb trvá většinou 2 až 4 měsíce

Kratší lhůta bude u lékařů bez rentgenu. Naopak delší, pokud budete absolvovat i výběrové řízení pro smlouvy s pojišťovnami. Krajský úřad a SÚJB mají každý na rozhodnutí 30 dnů. Soud zapíše navrhované skutečnosti do obchodního rejstříku do 5 pracovních dnů (nepočítá se den podání).

Proč s.r.o. ode mě? • Umím to, na s.r.o. pro lékaře se specializuji


 • Založení s.r.o. včetně oprávnění k poskytování zdravotních služeb


 • Znám i daňová hlediska problematiky
  (pomohu Vám k dobrým rozhodnutím)


 • Dobré reference klientů


 • Mám skutečný zájem o Vás i o zadanou práci. Snažím se své služby poskytovat tak, jak bych je sám rád nakupoval. Mám to tak rád :-)ZDARMA navíc:

 • registrace s.r.o. k daním

 • všechny poplatky již v ceně

 • rady podložené 20letou praxí
Vřelé díky za neocenitelnou pomoc při zakládání s.r.o.
Profesionalita, vstřícnost a ochota s jakou jsem se setkala u p. Hlavsy je zcela vyjímečná a mohu všem, kteří potřebují radu a pomoc, jen doporučit jeho služby.

Hodně úspěchů ve Vašem podnikání a spokojené klienty do budoucnosti!

MUDr. Jaroslava Škantová, stomatologická ordinace ŠvihovPři zakládání s.r.o jsem se obrátila na firmu pana Hlavsy Tomáše.
S jeho prací a službami jsem velmi spokojena a doporučuji všem, kteří pracují a neumí v tom "chodit", aby využili jeho služeb. Určitě se to vyplatí.

MUDr. Králíková Věra, stomatologická ordinace KlatovyVážený pane Tomáši Hlavso,
ještě jednou bych Vám chtěla poděkovat za profesionální práci při zakládání mojí s.r.o. společnosti.

Doporučuji kolegům, kteří mají v plánu zakládat s.r.o. společnost, aby využili Vaší firmu, protože jste velice dobře seznámen s problematikou požadavků na zakládání s.r.o. ve zdravotnictví.

MUDr. Marie Šámalová, stomatologie, ortodoncie a zubní laboratoř
Sokolovská 80, Plzeň, tel: 377 535 258
Vážený pane Hlavso,
chtěla bych Vám touto cestou moc poděkovat za vyřízení našeho s.r.o. A že to někdy nebylo vůbec jednoduché…, nicméně Vy jste vše dotáhl do konce a to na jedničku. Na začátku jsem váhala, zda investovat peníze tímto směrem, ale dnes nelituji, naopak. Když si zpětně vezmu kolik mi to ušetřilo času, práce a nervů, jsem šťastná, že jsem Vás oslovila.

Měla jsem možnost poznat opravdu seriózního a poctivého člověka a toho si velice vážím. Všem mohu pana Hlavsu vřele doporučit.

Centrum estetické medicíny v Berouně,
My Best Care s r.o., Mgr. Pavlína Vlasáková   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2018 | Založení s.r.o. na klíč, účetnictví, daně, poradenství | Plzeň a Praha | www.help1.cz |