menu:
úvodní stránka » informace k zakládání s.r.o. » zápisy změn v s.r.o.

Zajištění zápisu změny v s.r.o. do obchodního rejstříku

poslední aktualizace: 28.04.2017  |  T. Hlavsa - účetní poradce Plzeň a Praha |  Změny ve společnostech s ručením omezeným

Změny v s.r.o. je třeba zapsat do obchodního rejstříku

Nabízím pomoc v situacích kdy je třeba zapsat změny ve společnostech s.r.o. do obchodního rejstříku. Typicky jde o situace, kdy došlo ke změně sídla společnosti, změny jmen osob (např. jednatelky a společnice). Pomohu Vám při prodeji podílu v s.r.o.

Mohou se Vám také hodit podrobnější informace uvedené v následující tabulce

Níže naleznete ještě nějaké obecné informace k založení s.r.o. Orientačně - kdy je výhodné s.r.o. založit, jaké podmínky je třeba pro založení s.r.o. splnit, v čem spočívá výhodnost založení s.r.o. na klíč, jak založit s.r.o. v pěti bodech či samostatné informace pro lékaře.

Obecné informace o s.r.o.

Proč ode mě a proč na klíč

Ostatní informace

Kdy a pro koho je výhodné založit s.r.o. Založení s.r.o. na klíč proti ready-made Postup - jak založit s.r.o. v 5 krocích
5 podmínek pro založení společnosti s r.o. 5 důvodů proč chtít založit s.r.o. ode mě Když chcete jen zapsat změny v s.r.o.
Vše o založení společnosti s.r.o.
pro lékaře a stomatology s vlastní praxí


Proč patří cena 17.900 Kč za založení
s.r.o. mezi nejlepší konečné ceny na trhuJak je to s odpovědností s.r.o. a ručením společníků a jednatelů s.r.o. po 1.1.2014Jaké změny v s.r.o. se zapisují do obchodního rejstříku


Pokud jste staturním orgánem v s.r.o., ve kterém nastanou změny např. v adrese či jméně jednatelů, společníků či prokuristů nebo dojde ke změně sídla společnosti, potřebujete nové živnosti atd. - máte povinnost takové změny zapsat do obchodního rejstříku.

Za všechny změny v OR rejstříku platíte kromě ceny za mé služby a služby advokáta či notáře navíc kolek v hodnotě 2.000 Kč.

Změnu zapíše obchodní rejstřík do pěti pracovních dnů od podání návrhu
Příklady situací a jednotlivé ceny:

Jednoduché změny v s.r.o. - např. změny adres nebo jmen osob
[bez nového notářského zápisu a bez smlouvy o převodu podílu]


Typicky jde např. o situace změny sídla v rámci stejného města, změny společníků a jednatelů, jejich adres. U změny adresy se vyžaduje písemný souhlas s umístěním sídla firmy s ověřenými podpisy všech spolumajitelů dané nemovitosti, či bytové nebo nebytové jednotky.

Cena:
2.500 Kč ... za dokumenty a pomoc
2.000 Kč ... za kolek do obchodního rejstříku
= Celkem 4.500 Kč =

Změny v s.r.o. - např. situace převodu obchodního podílu
[bez nového notářského zápisu, ale se smlouvou o převodu podílu]


Pokud zakladatelská listina, případně společenská smlouva stanoví možnost takové změny provádět rozhodnutím valné hromady (bez notářského zápisu).

Cena:
3.000 Kč ... za jednání, dokumenty a pomoc
3.000 Kč ... za smlouvu (advokát)
2.000 Kč ... za kolek do obchodního rejstříku
= Celkem 8.000 Kč =

Změny v s.r.o. vyžadující sepsání notářského zápisu

Změnami vyžadujícími sepsání notářského zápisu jsou typicky situace, kdy jde o změnu názvu společnosti, změnu sídla společnosti do jiného města, změnu předmětu podnikání, rozdělení podílu a převod části podílu (prodej, darování) atd. tam, kde nelze jednat bez notářského zápisu. Obvykle je tedy potřeba sepsat smlouvu (advokátem) a veřejnou listinu (notářský zápis) notářem.

Cena:
3.500 Kč ... za jednání, dokumenty a pomoc
3.000 Kč ... za smlouvu (advokát)
4.000 Kč - 5.000 Kč ... za sepis veřejné listiny (notář)
2.000 Kč ... za kolek do obchodního rejstříku
= Celkem od 9.500 Kč do 13.500 Kč =   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2018 | Založení s.r.o. na klíč, poradenství, účetnictví, daně | Plzeň a Praha | www.help1.cz |