<

menu:
Úvodní stránka » Seznam všech článků » Článek - Nárok na odpočet DPH vázaný na podmínku samovymeření

Nárok na odpočet DPH
vázaný na podmínku samovymeření

06.12.2012  |  poslední aktualizace: 03.11.2013  |   autor: T. Hlavsa |  téma: Režim přenesení daňové povinnosti podle §92e zákona o DPH

Důsledek chyby při přenesení daňové povinnosti

Otázka:
Jaké důsledky má chyba spočívající v nepoužití režimu přenesení daňové povinnosti,
(tam kde tento režim podle zákona použitý měl být)?

Odpověď:
Pokud fakturované stavební a montážní práce spadají do režimu PDP - je třeba podmínku samovyměření DPH splnit, má-li být zachován nárok na odpočet daně. Tzn. - pokud poskytovatel vystaví fakturu chybně v běžném režimu (tedy s DPH), nemůže si odběratel uplatnit dph, které poskytovateli prací zaplatil.

   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2018 | Pomoc při zakládání s.r.o. | Plzeň a Praha | www.help1.cz |