menu:
Úvodní stránka webu » Zpět na obsah kapitoly o cestovních náhradách » 1. Tuzemské stravné » 2. Zahraniční stravné

Stravné při zahraniční pracovní cestě podnikatele

poslední změna: 01.01.2019  |   autor: Tomáš Hlavsa | téma: Cestovní náhrady - stravné podnikatele při zahraniční pracovní cestě

Zahraniční stravné pro rok 2018 a 2019 (a archiv 2012-2017)

Při zahraničních cestách lze uplatnit stravné a navíc i kapesné,
a to i při cestách trvajích méně hodin než 12 hodin
(narozdíl od stravného při cestách v tuzemsku, kde kapesné uplatnit nelze).

Zahraniční cesta, ale musí trvat alespoň 1 hodinu
a pokud je kratší než 18 hod, musí se náhrady krátit.
Plnou sazbu základní náhrady (a kapesného)
lze tedy uplatnit jen při cestě delší než 18 hod v kalendářním dni.
Náhrady se krátí podle délky trvání cesty, takto:
1-12 hod = 1/3 sazby
12-18 hod = 2/3 sazby
nad 18 hod = 3/3 sazby


  Stravné při zahraniční pracovní cestě OSVČ pro rok 2012 - 2019
  trvání cesty   stravné
1 - 12 hodin v kalendářním dni pouze 1/3 základní sazby
12 - 18 hod v kalendářním dni pouze 2/3 základní sazby
více než 18 hod v kalendářním dni až do plné výše základní sazbyKonkrétní sazby stravného najdete pod odkazem na vyhlášky MF ČR,
... o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného:


č. 254/2018 Sb. pro rok 2019 »
č. 401/2017 Sb. pro rok 2018 »
č. 366/2016 Sb. pro rok 2017 »
č. 309/2015 Sb. pro rok 2016 »
č. 242/2014 Sb. pro rok 2015 »
č. 354/2013 Sb. pro rok 2014 »
č. 392/2012 Sb. pro rok 2013 »
č. 379/2011 Sb. pro rok 2012 »

Z nalezené sazby pro danou zemi se uplatní poměrná část podle trvání cesty v hodinách.

Navíc může OSVČ při zahraniční cestě uplatnit také kapesné,
a to ve výši 40% z (dle předchozího odstavce) uplatněného stravného.

Příklad zahraničního stravného a kapesného

Pracovní cesta:  Německo, 14 hod
Stravné:   2/3 základní sazby, tj. 2/3 z 45 EUR = 30 EUR
Kapesné:   40% z uplatněného stravného, tj. 40% z 30 EUR = 12 EUR
Náhrady celkem:   42 EURZměny rok 2019:
Mění se výše stravného u 9 států. Z evropských jde jen o Nizozemsko (změna ze 45 na 50 EUR) a o Polsko (z 35 na 40 EUR). Z ostatních států potom o Argentinu z 45 na 50 USD, o Kubu z 45 na 50 EUR, o Mauretánii z 35 na 40 EUR, a dále o cesty do Myanmaru (Barmy) ze 45 na 50 USD, do Saúdské Arábie ze 40 na 45 EUR, do Senegalu ze 40 na 45 EUR, do Sýrie ze 40 na 45 EUR. U stravného pro Konžskou demokratickou republiku, jde i o změnu z USD na EUR, a to ze 60 USD na 50 EUR.

Změny rok 2018:
Mění se výše stravného u 8 států. Jde o Maroko (z 35 EUR na 40 EUR), o Velkou Británii, kde se zvyšuje stravné z 40 GBP na 45 GBP, dále o Belgii, Bolívii a Koreu, u kterých se zvyšuje pro rok 2018 stravní z 45 EUR na 50 EUR a o Austráli a Nový Zéland, kde jde o zvýšení z 50 USD na 55 USD.

Změny rok 2017:
Mění se výše stravného u 15 států. Z evropských jde jen o Finsko, kde se zvyšuje stravné z 45 EUR na 50 EUR.
Kromě Ekvádoru v Jižní Americe a asijských zemí (Indie, Sýrie, Macao) jde o 10 afrických zemí, např. Alžírsko, Jižní Súdán, Kamerun, Tunisko, Rovníková Guiena,...)

Změny rok 2016:
Pro rok 2016 zůstaly u všech Evropských států sazby na stejné úrovni jako v roce 2015. Výjimkou bylo pouze Lichtenštejnsko, kde došlo ke změně měny (CHF = švýcarský frank). Pro rok 2016 má sazbu 60 CHF.
Dále se měnily sazby pro 16 zemí. Např. USA, Kanada, Čína, Vietnam, Hongkong,...

  Stravné při zahraniční pracovní cestě - základní sazby pro některé země
- rok 2016 až 2019
  Stát   Měnový kód   Měna   Částka pro rok 2016   Částka pro rok 2017   Částka pro rok 2018   Částka pro rok 2019
Německo EUR euro 45 45 45 45
Nizozemsko EUR euro 45 45 45 50
Finsko EUR euro 45 50 50 50
Polsko EUR euro 35 35 35 40
Slovensko EUR euro 35 35 35 35
Rakousko EUR euro 45 45 45 45
Maďarsko EUR euro 35 35 35 35
Švýcarsko CHF švýcarský frank 75 75 75 75
Itálie včetně Vatikánu a San Marina EUR euro 45 45 45 45
Francie EUR euro 45 45 45 45
Irsko EUR euro 45 45 45 45
Slovinsko EUR euro 35 35 35 35
Belgie EUR euro 45 45 50 50
Lucembursko EUR euro 45 45 45 45
Chorvatsko EUR euro 35 35 35 35
Bosna a Hercegovina EUR euro 35 35 35 35
Bělorusko EUR euro 45 45 45 45
Ukrajina EUR euro 45 45 45 45
Rumunsko EUR euro 35 35 35 35
Bulharsko EUR euro 35 35 35 35
Moldavsko EUR euro 40 40 40 40
Velká Británie GBP anglická libra 40 40 45 45
Rusko EUR euro 45 45 45 45


Pozn.
1. Daňová uznatelnost stravného a kapesného vychází z §24, odst.2, písm.k) Zákona o daních z příjmů »
2. Konkrétní pravidla vycházejí ze zákoníku práce (§170 a §180).
3. Doba pro zahraniční stravné se počítá od překročení hranice. Při letecké cestě se vychází z doby odletu a příletu z/na letiště v ČR.

   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2019 | Pomoc při založení s.r.o. | Plzeň a Praha | www.help1.cz |