menu:
Úvodní stránka webu » Zpět na obsah kapitoly o cestovních náhradách » 1. Tuzemské stravné » 2. Zahraniční stravné

Stravné při zahraniční pracovní cestě podnikatele

poslední změna: 04.03.2021  |   autor: Tomáš Hlavsa | téma: Cestovní náhrady - stravné podnikatele při zahraniční pracovní cestě

Zahraniční stravné pro rok 2020 a 2021 (a archiv 2012-2019)

Při zahraničních cestách lze uplatnit stravné a navíc i kapesné,
a to i při cestách trvajích méně hodin než 12 hodin
(na rozdíl od stravného při cestách v tuzemsku, kde kapesné uplatnit nelze).

Zahraniční cesta, ale musí trvat alespoň 1 hodinu
a pokud je kratší než 18 hod, musí se náhrady krátit.
Plnou sazbu základní náhrady (a kapesného)
lze tedy uplatnit jen při cestě delší než 18 hod v kalendářním dni.
Náhrady se krátí podle délky trvání cesty, takto:
1-12 hod = 1/3 sazby
12-18 hod = 2/3 sazby
nad 18 hod = 3/3 sazby


  Stravné při zahraniční pracovní cestě OSVČ pro rok 2012 - 2021
  trvání cesty   stravné
1 - 12 hodin v kalendářním dni pouze 1/3 základní sazby
12 - 18 hod v kalendářním dni pouze 2/3 základní sazby
více než 18 hod v kalendářním dni až do plné výše základní sazbyKonkrétní sazby stravného najdete pod odkazem na vyhlášky MF ČR,
... o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného:


č. 510/2020 Sb. pro rok 2021 »
č. 310/2019 Sb. pro rok 2020 »
č. 254/2018 Sb. pro rok 2019 »
č. 401/2017 Sb. pro rok 2018 »
č. 366/2016 Sb. pro rok 2017 »
č. 309/2015 Sb. pro rok 2016 »
č. 242/2014 Sb. pro rok 2015 »
č. 354/2013 Sb. pro rok 2014 »
č. 392/2012 Sb. pro rok 2013 »
č. 379/2011 Sb. pro rok 2012 »

Z nalezené sazby pro danou zemi se uplatní poměrná část podle trvání cesty v hodinách.

Navíc může OSVČ při zahraniční cestě uplatnit také kapesné,
a to ve výši 40% z (dle předchozího odstavce) uplatněného stravného.

Příklad zahraničního stravného a kapesného

Pracovní cesta:  Německo, 14 hod
Stravné:   2/3 základní sazby, tj. 2/3 z 45 EUR = 30 EUR
Kapesné:   40% z uplatněného stravného, tj. 40% z 30 EUR = 12 EUR
Náhrady celkem:   42 EUR  Stravné při zahraniční pracovní cestě - základní sazby pro některé země
- rok 2016 až 2021
  Stát   Měnový kód   Měna   Částka pro rok 2016   Částka pro rok 2017   Částka pro rok 2018   Částka pro rok 2019   Částka pro rok 2020   Částka pro rok 2021
Německo EUR euro 45 45 45 45 45 45
Nizozemsko EUR euro 45 45 45 50 45 55
Finsko EUR euro 45 50 50 50 50 50
Polsko EUR euro 35 35 35 40 40 40
Slovensko EUR euro 35 35 35 35 35 35
Rakousko EUR euro 45 45 45 45 45 45
Maďarsko EUR euro 35 35 35 35 35 35
Švýcarsko CHF švýcarský frank 75 75 75 75 75 75
Itálie včetně Vatikánu a San Marina EUR euro 45 45 45 45 50 50
Francie EUR euro 45 45 45 45 45 45
Irsko EUR euro 45 45 45 45 50 50
Slovinsko EUR euro 35 35 35 35 35 40
Belgie EUR euro 45 45 50 50 50 50
Lucembursko EUR euro 45 45 45 45 50 50
Chorvatsko EUR euro 35 35 35 35 35 35
Bosna a Hercegovina EUR euro 35 35 35 35 40 40
Bělorusko EUR euro 45 45 45 45 45 45
Ukrajina EUR euro 45 45 45 45 45 45
Rumunsko EUR euro 35 35 35 35 35 35
Bulharsko EUR euro 35 35 35 35 35 40
Moldavsko EUR euro 40 40 40 40 40 40
Velká Británie GBP anglická libra 40 40 45 45 45 45
Rusko EUR euro 45 45 45 45 45 45


Pozn.
1. Daňová uznatelnost stravného a kapesného vychází z §24, odst.2, písm.k) Zákona o daních z příjmů »
2. Konkrétní pravidla vycházejí ze zákoníku práce (§170 a §180).
3. Doba pro zahraniční stravné se počítá od překročení hranice. Při letecké cestě se vychází z doby odletu a příletu z/na letiště v ČR.

   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2021 | Pomoc při založení s.r.o. | Plzeň a Praha | www.help1.cz |