menu:
Úvodní stránka webu » Zpět na obsah kapitoly » 1. Skutečné výdaje » 2. Paušál na auto » 3. Náhrady za km

Náhrady za použití soukromého auta
auto používané v podnikání v roce 2023

poslední změna: 24.12.2023  |  autor: T. Hlavsa | téma: Auto - náhrady za 1 km u aut používaných v podnikání v roce 2023

Náhrady se použijí pro vlastní (soukromá) auta podnikatelů,
tzn. pro auta nevypůjčená, nepronajmutá a nevložená do majetku firmySazba základní náhrady za 1 km pro rok 2023:

- u jednostopých vozidel a tříkolek 1,20 Kč
- u osobních silničních motorových vozidel 5,20 Kč
- u nákladních automobilů, autobusů a traktorů:
  a) podnikatel 4,40 Kč
  b) zaměstnanec (dvojnásobek) 10,40 Kč.*

Sazba základní náhrady za 1 km pro rok 2022:

- u jednostopých vozidel a tříkolek 1,30 Kč
- u osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč
- u nákladních automobilů, autobusů a traktorů:
  a) podnikatel 4,70 Kč
  b) zaměstnanec (dvojnásobek) 9,40 Kč.*Pro rok 2023 se zvyšuje základní náhrada za použití osobního vozidla z částky 4,70 Kč na částku 5,20 Kč za 1 km.
K této částce se za každý km připočte navíc náhrada za spotřebované pohonné hmoty dle vyhlášených průměrných cen a spotřeby vozu, viz dále.


V roce 2021 došlo ke změně dvakrát. V roce 2022 i v roce 2023 pak došlo ke zvýšení vyhláškových cen vždy třikrát. Zde je odkaz na všechny související vyhláškyPrůměrné ceny PHM na rok 2023 (a historické sazby od roku 2011)
období benzin 95
oktanů
benzin 98
oktanů
Nafta Náhrada
za 1 km
Elektřina
za 1 kWh
od 01.07.2023 41,20 Kč 45,20 Kč 34,40 Kč 5,20 Kč 8,20 Kč
od 01.04.2023 41,20 Kč 45,20 Kč 44,10 Kč 5,20 Kč 8,20 Kč
od 01.01.2023 41,20 Kč 45,20 Kč 44,10 Kč 5,20 Kč 6,00 Kč
od 20.08.2022 44,50 Kč 51,40 Kč 47,10 Kč 4,70 Kč 6,00 Kč
od 14.05.2022 44,50 Kč 40,50 Kč 47,10 Kč 4,70 Kč 6,00 Kč
od 12.03.2022 37,10 Kč 40,50 Kč 36,10 Kč 4,70 Kč 6,00 Kč
od 01.01.2022 37,10 Kč 40,50 Kč 36,10 Kč 4,70 Kč 4,10 Kč
od 19.10.2021 33,80 Kč 31,50 Kč 27,20 Kč 4,40 Kč 5,00 Kč
od 01.01.2021
do 18.10.2021
27,80 Kč 31,50 Kč 27,20 Kč 4,40 Kč 5,00 Kč
od 01.01.2020 32,00 Kč 36,00 Kč 31,80 Kč 4,20 Kč
od 01.01.2019 33,10 Kč 37,10 Kč 33,60 Kč 4,10 Kč
od 01.01.2018 30,50 Kč 32,80 Kč 29,80 Kč 4,00 Kč
od 01.01.2017 29,50 Kč 32,50 Kč 28,60 Kč 3,90 Kč
od 01.01.2016 29,70 Kč 33,00 Kč 29,50 Kč 3,80 Kč
od 01.01.2015 35,90 Kč 38,30 Kč 36,10 Kč 3,70 Kč
od 01.01.2014 35,70 Kč 37,90 Kč 36,00 Kč 3,70 Kč
od 01.01.2013 36,10 Kč 38,60 Kč 36,50 Kč 3,60 Kč
od 01.01.2012 34,90 Kč 36,80 Kč 34,70 Kč 3,70 Kč
od 01.01.2011 31,60 Kč 33,40 Kč 30,80 Kč 3,70 Kč


Tento způsob je použitelný pro auto nezařazené v obchodním majetku (zároveň ani zařazené nebylo, nebylo na leasing, který byl daňově uplatněn a případně se nejedná také o auto bezplatně vypůjčené nebo pronajmuté).

Pro případy uvedené v předchozí závorce lze použít:
a) jen náhrady za PHM - tedy bez připočtení 5,20 za km (případně 4,70 Kč v roce 2022, 4,40 Kč v roce 2021, 4.20 Kč v roce 2020, 4,10 Kč v roce 2019 atp.)
b) nebo skutečně vynaložené výdaje za PHM dle účtenek.*
Proč dvojnásobek náhrady u zaměstnance a jeho nákladního vozidla, autobusu nebo traktoru:

Zákoník práce č. 262/2006 Sb., § 157, odst. 4-5
v závislosti na právě platné Vyhlášce o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Pro každý rok vzniká vyhláška nová. Pod tímto odkazem jsou všechny vyhlášky o cenám PHM  »
Historicky šlo
o Vyhlášku č. 467/2022 Sb., + 85/2023 Sb. + 191/2023 Sb., pro rok 2023
o Vyhlášku č. 511/2022 Sb., + 116/2022 Sb. + 47/2022 Sb., pro rok 2022
o Vyhlášku č. 589/2020 Sb., + 375/2021 Sb., pro rok 2021
o Vyhlášku č. 358/2019 Sb., pro rok 2020
o Vyhlášku č. 333/2018 Sb., pro rok 2019
o Vyhlášku č. 463/2017 Sb., pro rok 2018
o Vyhlášku č. 440/2016 Sb., pro rok 2017
o Vyhlášku č. 385/2015 Sb., pro rok 2016
o Vyhlášku č. 328/2014 Sb., pro rok 2015
atd.

Pozor - dvojnásobek náhrady neplatí pro podnikatele, ale jen pro zaměstnance.
A pouze pro vyjmenované typy vozidel, nikoliv pro vozidla osobní.

Jak se vypočte cena PHM za 1 km

Většina vozů již má v TP údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz (je to ten poslední údaj v řadě).
(Jen výjimečně by se u ostatních vozidel pro výpočet náhrady za PHM určila průměrná spotřeba podle TP, tj. aritmetický průměr spotřeb, které jsou v technickém průkazu uvedené.)

Potom se vypočítá cena phm za 1 km a připočte se základní náhrada.

vzorec:
((Spotřeba dle TP: 100) x cena PHM dle vyhlášky nebo účtenek) + základní náhrada dle vyhlášky

např.:
((6,6 : 100) x 45,20 Kč) + 5,20 Kč = (0,066 * 45,20 Kč) + 5,20 Kč = 2,98 Kč + 5,20 Kč = 8,18 Kč za 1 km

Další podmínky

- je třeba vést deník jízd

- od roku 2022 se už pouze za některé typy vozů (N1 a N2 a jejich přípojná vozidla) platí silniční daň,


- je možné použít i vyšší ceny za pohonné hmoty,
  a to při doložení účtenek o nákupu.


Další možnosti k výdajům za auta:

1. Skutečné výdaje na auto
   U vozů zařazených v majetku firmy,
   aut na leasing, pronajatých i bezplatně vypůjčených


2. Paušální výdaje na dopravu
   U vozidel zařazených i nezařazených do majetku firmy,
   vozů na op. leasing a pronajmutých, kromě bezplatně vypůjčených,
   aut na finanční leasing a aut na úvěr s věřitelským zajištěním
   (kde auto potom užíváme jen na základě smlouvy o bezúplatné vypůjčce),
Stravné při pracovních cestách:

Tuzemské stravné
Stravné je možné uplatnit při pracovních cestách OSVČ v tuzemsku,
které trvají více než 12 hod.


Zahraniční stravné
Při zahraničních cestách lze uplatnit stravné a navíc i kapesné,
a to i při cestách trvajích méně než 12 hodin.
   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2023 | Pomoc při založení s.r.o. | Plzeň a Praha | www.help1.cz |