menu:
Úvodní stránka webu » Zpět na obsah kapitoly » 1. Skutečné výdaje » 2. Paušál na auto » 3. Náhrady za km

Náhrady za použití soukromého auta
auto používané v podnikání v roce 2018 a 2019

poslední změna: 01.01.2019  |  autor: T. Hlavsa | téma: Auto - náhrady za 1 km u aut používaných v podnikání v roce 2018 a 2017

Náhrady se použijí pro vlastní (soukromá) auta podnikatelů,
tzn. pro auta nevypůjčená, nepronajmutá a nevložená do majetku firmySazba základní náhrady za 1 km pro rok 2019:

- u jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč
- u osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč
- u nákladních automobilů, autobusů a traktorů:
  a) podnikatel 4,10 Kč
  b) zaměstnanec (dvojnásobek) 8,20 Kč.*

Sazba základní náhrady za 1 km pro rok 2018:

- u jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč
- u osobních silničních motorových vozidel 4,00 Kč
- u nákladních automobilů, autobusů a traktorů:
  a) podnikatel 4,00 Kč
  b) zaměstnanec (dvojnásobek) 8,00 Kč.*Pro rok 2019 se zvyšuje základní náhrada za použití osobního vozidla z částky 4,00 Kč na částku 4,10 Kč za 1 km. (V roce 2018 byly 4,00 Kč, v roce 2017 pak 3.90 Kč, v roce 2016 3,80 Kč a v roce 2015 3,70 Kč). K této částce se za každý km připočte navíc náhrada za spotřebované pohonné hmoty dle vyhlášených průměrných cen a spotřeby vozu, viz dále.Průměrné ceny PHM za rok 2018 a 2019 (a historické sazby 2011 - 2017)
období Speciál 91 Normal 91 benzin 95
oktanů
benzin 98
oktanů
Nafta Náhrada
za 1 km
od 1.1.2019 - - 33,10 Kč 37,10 Kč 33,60 Kč 4,10 Kč
od 1.1.2018 - - 30,50 Kč 32,80 Kč 29,80 Kč 4,00 Kč
od 1.1.2017 - - 29,50 Kč 32,50 Kč 28,60 Kč 3,90 Kč
od 1.1.2016 - - 29,70 Kč 33,00 Kč 29,50 Kč 3,80 Kč
od 1.1.2015 - - 35,90 Kč 38,30 Kč 36,10 Kč 3,70 Kč
od 1.1.2014 - - 35,70 Kč 37,90 Kč 36,00 Kč 3,70 Kč
od 1.1.2013 - - 36,10 Kč 38,60 Kč 36,50 Kč 3,60 Kč
od 1.1.2012 - - 34,90 Kč 36,80 Kč 34,70 Kč 3,70 Kč
od 1.1.2011 31,40 Kč 31,40 Kč 31,60 Kč 33,40 Kč 30,80 Kč 3,70 Kč


Tento způsob je použitelný pro auto nezařazené v obchodním majetku (- zároveň ani zařazené nebylo, nebylo na leasing, který byl daňově uplatněn a případně se nejedná také o auto bezplatně vypůjčené nebo pronajmuté).

Pro případy uvedené v předchozí závorce lze použít:
a) jen náhrady za PHM - tedy bez připočtení 4,10 Kč za km (příp. 4,0 Kč v roce 2018, 3,90 Kč v roce 2017, anebo 3,80 Kč v roce 2016 či 3,70 Kč v letech 2014-2015, anebo 3,60 Kč v roce 2013, atp.)
b) nebo skutečně vynaložené výdajeza PHM dle účtenek.*
Proč dvojnásobek náhrady u zaměstnance a jeho nákladního vozidla, autobusu nebo traktoru:

Zákoník práce č. 262/2006 Sb., § 157, odst. 4-5
pro rok 2019 v závislosti na Vyhlášce č. 333/2018 Sb. »
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Pro předchozí roky: jsou všechny vyhlášky pod tímto odkazem »
šlo
o Vyhlášku č. 463/2017 Sb., pro rok 2018
o Vyhlášku č. 440/2016 Sb., pro rok 2017
o Vyhlášku č. 385/2015 Sb., pro rok 2016
o Vyhlášku č. 328/2014 Sb., pro rok 2015
atd.

Pozor - dvojnásobek náhrady neplatí pro podnikatele, ale jen pro zaměstnance.
A pouze pro vyjmenované typy vozidel, nikoliv pro vozidla osobní.

Jak se vypočte cena PHM za 1 km

Většina vozů již má v TP údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz (je to ten poslední údaj v řadě).
U ostatních se pro výpočet náhrady za PHM určí průměrná spotřeba podle TP, tj. aritmetický průměr spotřeb, které jsou v technickém průkazu uvedené.

Vypočítá se potom cena phm za 1 km a připočte se základní náhrada.

vzorec:
((Spotřeba dle TP: 100) x cena PHM dle vyhlášky nebo účtenek) + základní náhrada dle vyhlášky

např.:
((6,5 : 100) x 33,10 Kč) + 4,10 Kč = (0,065 * 33,10 Kč) + 4,10 Kč = 2,1515 Kč + 4,10 Kč = 6,215 Kč = 6,20 Kč za 1 km

Další podmínky

- je třeba vést deník jízd

- za všechny používané vozy se platí silniční daň,
  a to pouze za takové měsíce, kdy se uskutečňují služební jízdy

- je možné použít i vyšší ceny za pohonné hmoty,
  a to při doložení účtenek o nákupu.


Další možnosti k výdajům za auta:

1. Skutečné výdaje na auto
   U vozů zařazených v majetku firmy,
   aut na leasing, pronajatých i bezplatně vypůjčených


2. Paušální výdaje na dopravu
   U vozidel zařazených i nezařazených do majetku firmy,
   vozů na op. leasing a pronajmutých, kromě bezplatně vypůjčených,
   aut na finanční leasing a aut na úvěr s věřitelským zajištěním
   (kde auto potom užíváme jen na základě smlouvy o bezúplatné vypůjčce),
Stravné při pracovních cestách:

Tuzemské stravné
Stravné je možné uplatnit při pracovních cestách OSVČ v tuzemsku,
které trvají více než 12 hod.


Zahraniční stravné
Při zahraničních cestách lze uplatnit stravné a navíc i kapesné,
a to i při cestách trvajích méně než 12 hodin.
   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2019 | Pomoc při založení s.r.o. | Plzeň a Praha | www.help1.cz |